Nizozemsko

Waddenské moře (The Wadden Sea)

Německo, Nizozemsko



Památka zahrnuje chráněnou oblast Waddenzee v Nizozemsku a národní parky Waddenmeer v německém Dolním Sasku a Šlesvicko-Holštýnsku. Jedná se o mírné, vlhké, rozlehlé, ploché pobřeží s přílivovými kanály, zátokami, písečnými mělčinami a nánosy, loukami mořské trávy, úložišti škeblí, slanými bažinami, písečnými plážemi a dunami. Je domovem četných rostlin a zvířat, včetně tuleňů. Je také hnízdištěm a zimovištěm mnoha milionů ptáků. Území si zachovalo svůj ekosystém, ovlivňovaný přílivem a odlivem, téměř nenarušený.

Nizozemsko

Cestopisy a reportáže

Zajímavá místa

*napište slovy, kolik je pět plus pět
 
* - antispamový filtr není vyžadován u registrovaných přispěvatelů
 
 +   =