RADY NA CESTU

SvátkyČást liturgických (obřadních) slavností a svátků připadá vždy na stejná data v kalendáři, jiné se mění a závisejí na datu velikonoční neděle. Liturgický rok začíná první nedělí adventní a končí v sobotu před první nedělí adventní. Prvním svátkem jsou Vánoce, oslavující narození Ježíše Krista na den Narození Páně 25. prosince (dříve 6. ledna), následuje Křest Páně 6. ledna a 2. února se slaví Uvedení Páně do Chámu (Hromnice). Největší slavností liturgického roku jsou Velikonoce, oslava zmrtvýchvstání Ježíše. Velikonoce připadají na první neděli po prvním jarním úplňku a předchází jim 40denní půst. Čtyřicet dní po Velikonocích se slaví Nanebevstoupení páně, dalších deset dní po něm Seslání Ducha Svatého. V neděli po Seslání se slaví Slavnost Nejsvětější Trojice, ve čtvrtek po ní Slavnost Těla a Krve Páně. Pátek dalšího týdne je věnován oslavě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

 


CESTOVATELSKÉ ZAJÍMAVOSTI

*napište slovy, kolik je pět plus pět
 
* - antispamový filtr není vyžadován u registrovaných přispěvatelů
 
 +   =