RADY NA CESTU

ČESKO-MALTSKÝ SLOVNÍČEKNa Maltě se používají dva úřadní jazyky, konkrétně maltština a angličtina. Zejména v poslední době bývá maltština v mnoha případech preferována. Často také dochází k situacím, kdy některá méně atraktivní výletní místa nemají nebo již neužívají anglického pojmenování, a proto je těžké správně se orientovat. Je to tím, že maltština má mnoho kořenů v arabštině, je sice velmi libozvučná a na poslech měkká, ale vedle základních hlásek její abeceda obsahuje mnoho dvojhlásek i skupin více hlásek, které mají zcela specifickou výslovnost. Čtení místních názvů tak bývá pro cizince tvrdým oříškem. Znalost několika základních pravidel maltšiny by proto měla pobyt na ostrovech částečně ulehčit i zpříjemnit.  Maltská abeceda má 5 samohlásek (a, e, i, o, u) a 24 základních souhlásek (b, ċ, d, f, ġ, g, gh, h, ħ, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, ż, z).

 

Výslovnost – odlišnosti od češtiny:

h téměř jako „ch“

gh h je v tomto případě neznělé, nečte se

ċ, ġ , ż téměř jako české „č“, „dz“, „z“

q často neznělé, místy jako „k“

x jako české „š“

ie jako české „í“

 

Turistická orientace

Lokální označení najdete často v angličtině, na venkově a turisticky nepříliš frekventovaných lokalitách jen v maltštině..

Maltsky / anglicky / česky

Ahrax / uneven / nerovný

Bahar / bay / mořský záliv

Belt / town / město

Blata / rock / skála

Borg / tower / věž

Cimiterju / cemetery / hřbitov

Dalam / darkness / temnota

Doqq / bell / zvon

Gebel / rocky mountain / skalnatá hora

Ghajn / source / pramen

Ghar / cave / jeskyně

Gnien / garden / zahrada

Hal / village / vesnice

Hanut / shop / obchod

Irdum / cliff / útes

Istadju / stadium / stadion

Kastell / castle / zámek

Katidral / cathedral / katedrála

Kbir / wide / široký

Knisja / church / kostel

Marsa / port / přístav

Misrah / barrens / planina

Nadur / outlook / vyhlídka

Qala / bay / zátoka

Parrocca / parish / farnost

Pjazza / square, place / náměstí

Pont / bridge / most

Ramla / sandy beach / písečná pláž

Ras / mainland / pevnina

Rdum / cliff / útes

Suq / market / trh

Tieqa / window / okno

Torri / tower / věž

Triq / street / ulice

Vjal / avenue, road / hlavní třída

Wied / valley / údolí

Xaghra / rocky level / skalnatá plošina

Doporučená literatura:Paul Bugeja: Pocket Dictionary and Phrase Book English – Maltese with Imitated Pronunciation. Malta 2000. Výběr výrazů a frází od bývalého učitele, Malťana.Vladimir Filipovich: The Maltese Language for all Occasions. Malta 1998 (Lm 2) - Základní pravidla jazyka a praktické turistické fráze.

Číslovky

0 Zero
1 Wiehed
2 Tnejn
3 Tlieta
4 Erbgha
5 Hamsa
6 Sitta
7 Sebgha
8 Tmienja
9 Disgha
10 Ghaxra
11 Hdax
12 Tnax
13 Tlettax
14 Erbatax
15 Hmistax
16 Sittax
17 Sbatax
18 Tmintax
19 Dsatax
20 Ghoxrin
30 Tletin
40 Ebrghin
50 Hamsin
60 Sittin
70 Sebghin
80 Tmenin
90 Disghin
100 Mija
200 Mitejn
1000 Elf

1 000 000 Miljun

Časové údaje

dnes Lum

včera Bierah

zítra Ghada

poledne Nofs in-nhar

půlnoc Nofs il-lejl

nyní Issa

potom Imbaghad

pondělí Tnejn

úterý Tlieta

středa Erbgha

čtvrtek Hamis

pátek Gimgha

sobota Sibt

neděle Hadd

týden Gimgha

měsíc Xhar

leden Jannar

únor Frar

březen Marzu

duben April

květen Mejju

červen Gunju

červenec Lulju

srpen Awissu

září Settembru

říjen Ottubru

listopad Novembru

prosinec Dicembru

roční období Istaguni

jaro Rebbiegha

léto Sajf

podzim Harifa

zima Xitwa

 

Barvy

barvy Kuluri

bílá Abjad

černá Iswed

červená Ahmar

fialová Vjola

hnědá Kannella

modrá Blu

oranžová Orango

růžová Roza

šedá Griz

zelená Ahdar

žlutá Isfar

 

Praktické informace

vchod Dhul

vstup volný Id-dhul b´xejn

zákaz vstupu Mhux permess id-dhul

východ Hrug

nouzový východ Hrug ta emergenza

výtah Lift

obsazeno Okkupat

volno Liberu

rezervováno Riservat

plný Komplut

otevřeno Miftuh

zavřeno Maghluq

na prodej Ghall-bejgh

(pokoje) k pronájmu (Kmamar) ghall-kiri

WC Tojlit

dámy Tan-nisa

páni Ta´l-irgiel

kuřáci Tipjip

pozor Attenzjoni

nebezpečí Periklu

zvonek Cempel

čekat Stenna

klepat Habbat

vstup Idhol

 

Základní fráze

ano / ne Iva / Le

dobře Kolox sew

jistě Zgur

přirozeně Naturalment

nikdy Qatt

opačný Bil-maqlub

nemožný Impossibbli

Dobré ráno, paní! Bongu, Sinjura!

Dobrý den, pane! Il-gurnata t-tajba, Sinjur!

Na shledanou, slečno! Sahha, Sinjorina!

Dobrou noc, pánové! Il-lejt it-tajjeb, Sinjuri!

Dobrou chuť, dámy! L-ikla t-tajba,Sinjuri!

Děkuji, děkuji mockrát! Grazzi, grazzi hafni!

Prosím,… Jekk joghgbok,…

Mohu Vám pomoci? Nista´ nghinek?

Lituji! Skuzani!

Omlouvám se! Jiddispjacini hafna!

Jak se máte? Kif inti?

(Velmi) dobře, díky, a Vy? Tajjeb (hafna), grazzi, u int?

Mluvíte maltsky / anglicky? Titkellem bil-Malti / bl-Ingliz?

Ano, trochu mluvím maltsky. Iva, nitkellem ftit bil-Malti.

Rozumíte mi? Qieghed tifhimni?

Nemluvte tak rychle. Titkellimx imghaggel hafna.

Pomalu, prosím. Jekk joghgbok, bil-mod.

Počasí je dobré. / špatné It-temp sabih / ikreh.

Prší. Ix-xita.

Je větrno. Ir-rih.

Svítí slunce. Ix-xemx qieghda tizreg.

Je teplo / zima. Is-shana / Il-bard.

 

Přání

Na zdraví! Sahha!

Blahopřeji! Awguri!

Šťastnou cestu! Il-jvagg it-tajjeb!

Šťastný Nový rok. Is-Sena t-Tajba

Hezké vánoce. Il-Milied it-Tajjeb.

Hezké velikonoce. L-Ghid it-Tajjeb.

Příjemné svátky. Il-Festa t-tajba.

Vše nejlepší k narozeninám. L-isbah xewqat f´gheluq zmienek.

 

Rodinné vztahy

rodina Familja

rodiče Genituri

otec Missier

matka Omm

dítě Tarbija

syn Tifel

dcera It-tifla

bratr Hija

sestra Ohti

manžel Ragel

manželka Mara

dědeček Nannu

babička Nanna

 

Jídlo a nápoje

potraviny Ikel

nápoje Xorb

brambory Patata

čaj Te

čokoláda Cikkulata

džem Gemm

džus Meraq

chléb Hobz

kakao Kokotina

káva Kafe

máslo Butir

maso Laham

med Ghasel

mléko Halib

omáčka Zalza

pivo Birra

polévka Brodu

salát Insalata

sýr Gobon

šunka Perzut

vejce Bajd

víno Inbid

voda Ilma

zákusek Kejk

 

 

 

 

 

 


CESTOVATELSKÉ ZAJÍMAVOSTI

*napište slovy, kolik je pět plus pět
 
* - antispamový filtr není vyžadován u registrovaných přispěvatelů
 
 +   =