Křesťanství

Křesťanství

Křesťanství se spolu s judaismem a islámem řadí mezi náboženství vzešlá z prostředí Blízkého východu. V současné době převládá v Evropě, obou Amerikách, Austrálii a Oceánii, rozšířené je také v Africe a v několika zemích Asie. Je to náboženský systém nám nejbližší, se kterým se setkáváme prakticky denně, ač si to častokrát ani neuvědomujeme, nejsme-li praktikující křesťané.
CESTOVATELSKÉ ZAJÍMAVOSTI