RADY NA CESTU

JežíšNa začátku křesťanství stojí Ježíš z Nazaretu, syn Marie a Josefa, narozený kolem počátku našeho letopočtu. O jeho mládí víme velmi málo, svůj krátký kazatelský život – popsaný v evangeliích – počal kolem 30. roku. Svými novými myšlenkami provokoval tehdejší náboženské vůdce, především tvrzením, že jej poslal samotný bůh. Po zhruba dvou letech kázání byl zatčen a vydán Římanům, kteří tehdy v Palestině vládli. Po krátkém soudu byl odsouzen a ukřižován. Skupinka učedníků, kterým předal své učení, nepřestala věřit v jeho poslání. Ve víře je utvrdilo Ježíšovo zmrtvýchvstání tři dny po smrti. Od toho okamžiku se myšlenky křesťanství začaly postupně šířit do všech koutů světa.

 


CESTOVATELSKÉ ZAJÍMAVOSTI

*napište slovy, kolik je pět plus pět
 
* - antispamový filtr není vyžadován u registrovaných přispěvatelů
 
 +   =