KALENDÁŘ AKCÍ

Tureckem a divokým Kurdistánem

Kategorie - Promítání, Přednáška

Datum: 19.01.2017

Místo konání: Barevná kavárna, Londýnská 30, Praha 2

Kraj: PrahaTurecko je převážně hornatá země s četnými pamětihodnostmi a bohatou historií. Autostopaři se shoduji, že je pro ně doslova rájem, protože se nikde nemusí dlouho čekat. Malebná a dosud tak trochu zapomenutá jsou jihoturecká města, v prvé řadě za rodiště biblického praotce Abraháma považovaná Sanli Urfa, mohutnými hradbami opevněný Dyarbakir a poklidný Mardin, jehož změť starých obytných domů na svahu pod středověkou pevností evokuje naše vánoční betlémy. Východní části země, obývané z velké části kurdským etnikem pokrývají mohutné hory a větrem bičované pláně. Působivé jsou rozvaliny ve starověku a středověku prosperujícího města Ani, hora Nemrut Dagi s mohutnými skulpturami pohanských božstev. Pohostinnost obyvatel Turecka se projevila bezpočtem pozvání do domů na čaj, večeři i nocleh.Vyprávění se zaměří na historii a pamětihodnosti Istanbulu, oblast tureckého Černomoří a především na východní část země, zvanou Kurdistán. Promítání budou provázet také ukázky melancholické i rytmické hudby. Průvodcem večera bude cestovatel Libor Drahoňovský.Vstupné dobrovolné.

Organizátor: Společenské centrum Londýnská

Facebook: Facebook